Súčasné trendy moderného web dizajnu

Web dizajn trendy od roku 2009

Web dizajnéri radi experimentujú a pozorujú, ako ľudia pozitívne reagujú na ich prácu. Skúšajú neobvyklé dizajn prístupy, ktoré nejdú hlavným prúdom, ale mohli by sa stať v budúcnosti normou, alebo raz väčšinovým trendom. Počas posledných mesiacov na základe analýzy web stránok  sú v tomto článku prezentované web design trendy pre súčasnosť.

Nedávny vývoj, nové design prvky a nové grafické prístupy. Hovoria o situáciach, v ktorých môžu byť tieto trendy použité a predložia niekoľko príkladov. V tomto prehľade nájdete recenziu všetkých trendov a lepšie príklady, ktoré vás môžu inšpirovať vo vašom dalšom projekte.

Nahrádzanie písma obrázkami – reliéfna tlač

Jeden z najviac neočakávaných trendov bol pozorovaný v posledných mesiacoch v dizajne webu. Pravdepodobne najdôležitejší dôvod pre tento trend je prostý fakt, že táto technika bola až do teraz zriedkavá. Reliéf sa používa v rôznych štýloch a na rôznych webových stránkach a na rôzne témy: najmä je to často používane v pri designe webu produktov a na webových stránkach pre online služby. Letterpress6 in Web Design Trends For 2009 Letterpress2 in Web Design Trends For 2009

Užívateľské rozhrania

Našťastie užívateľské rozhranie v moderných webových stránkach a webových aplikáciách sú stále krajšie a viac použiteľné. V priebehu minulého roka sa užívateľský komfort pre tieto aplikácie výrazne zlepšil, čo viedlo k bohatým a prispôsobivým užívateľským rozhraniam, ktoré majú veľké podobnosti s klasickými desktopovými aplikáciami. AJAX a Flash sú široko využívané, ponúkajú užívateľom dynamické interakcie, ktoré sa očakávajú od pokročilých, sofistikovaných, profesionálnych riešení. Najmä bolo vidieť  oveľa viac bielej plochy v poslednom roku a oveľa viac priestoru pre rôzne konštrukčné prvky. Bolo spozorované  že mnoho moderných prvkov s interakciami pre užívateľov zobrazujú vizuálne intuitívne prvky na komunikáciu medzi užívateľom webu a systémom v pozadí. Napríklad po kliknutí tlačidiel sa často mení ich vzhľad z ” normálne ” na “stlačené” vzhľad ( ako na Newspond.com a Quicksnapper.com), čo potvrdzuje a poskytuje okamžitú spätnú väzbu na interakcie užívateľa so systémom. Okrem toho stále viac a viac služieb je teraz možné osobné badať:  je to jasné znamenie, že adaptívne užívateľské rozhrania,sú trendom už od roku 2009. Oba príklady sú dôkazom, že dizajnéri webových aplikácií venujú podstatne väčšiu pozornosť spôsobu, akým je funkčnosť prezentovaná a snažia sa zlepšiť užívateľský komfort s viacerými interaktívami a reagovať na riešenia.

Quick in Web Design Trends For 2009 Sli in Web Design Trends For 2009

PNG transparentné pozadia

PNG transparentnosť, aj keď ju nepodporuje Internet Explorer 6, zdá sa, že získala popularitu na scéne za posledný rok. Zdá sa, že návrhári sa snažia lepšie integrovať do pozadia skutočného obsahu a sú zamerané na štýl, ktorý je často videný v tlačených médiách, časopisoch. Vo väčšine prípadov, semi-transparentné pozadia vystupujú v celkovom pozadí stránky a majú zvýrazniť dôležitý konštrukčný prvok, ako je napríklad titulok alebo oznámenie. Niekedy sa PNG transparentnosť používa pre pozadia modálnych boxov. V minulom roku sa popísali rôzne spôsoby, ktorými možno získať transparentnosť vo web dizajne a väčšine dizajnérom sa zdalo, že experimentovanie s týmito technikami je ich prácou. Je zaujímavé, že sa transparentnosť často používa buď v hlavičky alebo päty z návrhov, ale niektoré návrhy idú nad rámec.

Cover-headline1 in Web Design Trends For 2009 Png2 in Web Design Trends For 2009

Výrazná typografia – práca s textom

Predstavilo sa  niekoľko vynikajúcich príkladov veľkej typografie už v roku 2009. Veľká typografia zostáva populárna. Najmä dizajn agentúry, portfólia, produktové web stránok a online služby budú využívať veľké typografie k oznámeniu najdôležitejších správ z ich internetových stránok. Veľkosť písma týchto prvkov často presahuje 36 bodov a v mnohých prípadoch pomerne drahé písma sa používajú na dosiahnutie záujmu publika. Celkovo možno povedať že dizajnéri venujú väčšiu pozornosť typografickým detailom, ako čiary a výber fontu. Dôsledok: stránky sú krajšie a dôslednejšie a vzhľad pevnejší a dôveryhodný.

Zo in Web Design Trends For 2009 Red in Web Design Trends For 2009

Nahrádzanie fontov ( obrázkami, inak )

Dizajnéri venujú viac pozornosti typografii, ale tiež by mali venovať väčšiu pozornosť písmu, ktoré sa používa v texte webovej stránky. Aj keď taká klasika ako Helvetica, Arial, Georgia a Verdana nepochybne dominuje, zaznamenal sa  mierny trend k nahradeniu písma obrázkami. Zaujímavé je, že tieto fonty sú často hladko integrované v dizajne internetových stránok,  ktoré sa takmer nikdy nepoužili pre vlastnú potrebu alebo len pre “upgrade” typografie na internetových stránkach. Návrhári sa snažia miešať typografie a vizuálny dizajn k zlepšeniu vzhľadu webových stránok a zlepšiť užívateľský komfort.

Sh in Web Design Trends For 2009 Sifr2 in Web Design Trends For 2009

Moderné dialógové okná  ( Lightbox efekt )

Modálne boxy ( dialógové okná) sú v podstate druhou generáciou samootváracích okien. Slúžia ako užívateľská alternatíva ku klasickým JavaScript oknám a podporujú zameranie pozornosti užívateľa na najdôležitejšie oblasti webovej stránky. Modálne okná sú vždy spustené akciou užívateľa ( spojenie sa alebo prihlásenie sa) a objavujú sa v hornej časti hlavného obsahu, ako okno v pravidelných desktopových aplikáciách . Modálne okná sú často prezentované šikovným spôsobom: ponúkajú transparentnosť.

Modalbox1 in Web Design Trends For 2009 Modalbox2 in Web Design Trends For 2009

Media bloky

So širokopásmovým prístupom k internetu si môžu užívatelia dovoliť viac ako pred pár rokmi a dizajnéri môžu využiť tieto možnosti prezentovať obsah atraktívnejšie. Niet divu, že mnoho produktov web stránok používa mediálne bloky ( pre videá a media bloky na stránkach) na tento účel. Hlavnou výhodou týchto prvkov je že môžu komunikovať rýchlo a efektívne a uľahčujú používateľom spotrebovať informácie. Užívatelia majú záujem o mediálne prvky na webe. Pomocou nich je všetko vysvetlené krok po kroku, bez toho aby bolo potrebné klikať v helpe, hľadať popisy alebo učiť sa navigáciu. Videá sú zvyčajne dostatočne krátke a stručné, väčšinou formálne, ale občas aj zábavné. Ujistite sa, že videá sú alternatívne prezentácie ( a nie hlavné alebo jediné ) obsahu na vašich webových stránkach. Nie každý používateľ má prístup k širokopásmovému pripojeniu k internetu, každý užívateľ je ochotný sledovať video ( napr. preto, že užívateľ môže mať na pozadí spustené rádio alebo prehrávanie hudby) a nie každý užívateľ má Flash a JavaScript nainštalovaný na svojom počítači.

Gf in Web Design Trends For 2009 Gb in Web Design Trends For 2009

Výzor magazínu

Zaujímavý vývoj v dizajne blogov je prispôsobenie rôznych techník zvyčajne nájdených v tradičných printových médiach. Usporiadanie článkov na stránke, použitie typografie, ilustrácie a dokonca aj zarovnanie textu sa často podobajú tradičnými technikami z tlače novín. Mriežkové designy získavajú na popularite, ale postupom času aj na porfóliových stránkach. Zatiaľ sa však neobjavujú na stránkach firiem, alebo v online shopoch.

Magazine2 in Web Design Trends For 2009 Magazine3 in Web Design Trends For 2009

Kolotoč

Kolotoče  sú v podstate slideshow navigácie, v ktorých obsah rotuje vertikálne alebo horizontálne (odtiaľ je názov “kolotoč” ). K otočeniu navigácie užívatelia potrebujú kliknúť na jednej z dvoch prepínacích prvkov (zvyčajne doľava/ doprava alebo hore/ šípka dole ). V závislosti na prepínači vybraného prvku sa obsah otáča v požadovanom smere. Miesto kliknutia prostredníctvom rôznych sekcií webu pre svoje obľúbené texty, príbehy, môžu používatelia rýchlo prelistovať bez vertikálneho rolovania alebo zbytočného pohybu myši. Výsledok: užívatelia ušetria čas a kolotoč zameria svoju pozornosť na obsah, nie na interakciu s prehliadačom. Takáto slideshow navigácia je často používaná na zábavných webových stránkach a veľkých blogoch, firemných stránkach s dávkou kreativity, ale dizajnéri to využijú aj vo svojich portfóliách a k prezentácii ich práce interaktívnym spôsobom.

Amy in Web Design Trends For 2009 Musicyahoo in Web Design Trends For 2009

Úvodné bloky

Horná ľavá oblasť web stránky je najdôležitejší blok na stránke, pretože chytí najväčšiu pozornosť návštevníkov. Zmyslom je, aby najdôležitejšie správy na internetových stránkach boli práve tu a tak sa ujistite, že čitatelia dostanú správu čo najrýchlejšie. V skutočnosti to je presne to, čo mnohí návrhári robia. Či sa jedná o webovú aplikáciu, firemný design, online služby alebo portfólio, dizajnéri tlačia slogany a stručný úvod do hornej časti stránky a pomocou silnej typografie urobia dobrý prvý dojem. Niektoré úvody sú krátke, iné sú pomerne zdĺhavé; v oboch prípadoch zvyčajne zaberú veľa miesta: celú šírku dispozície medzi 250 a 400 pixelov na výšku sú bežné rozmery pre tieto úvodné bloky. Všimnite si že úvodné informácie sa už nezobrazujú tak, aby boli stále prítomne na obrazovke, lebo zaberajú zbytočne veľa miesta.

Feature3 in Web Design Trends For 2009 Introd2 in Web Design Trends For 2009

Zdroj: http://www.smashingmagazine.com

Prečo nekopírovať texty z iných webov
Je moja webová stránka SEO priateľská ?
Grafický design
Kde nás nájdete
Odkazy
Sme na Facebooku
css.php