Nielen štát, ale aj my dávame príspevok začínajúcim podnikateľom

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je poskytovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle §49 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ak sa rozhodnete začať podnikať s podporou finančných prostriedkov od štátu, môžete na štart získať istý obnos peňazí.

Od nás môžete získať takisto príspevok na štart podnikania ! Ak ste začínajúci podnikateľ, prevádzkujete živnosť, alebo s.r.o. najviac 2 roky, z ceny prác webu, ktoré si od nás objednáte, získate zľavu až 30% ! Ak chcete získať od nás takúto dotáciu pre začínajúcich podnikateľov, stačí, ak nám zanecháte svoj e-mail. Dostanete od nás až 30% zľavu z objednaných služieb pre realizáciu webu.

Ako môžete získať financie od štátu na štart podnikania ?

Ak ste nezamestnaný a vedený v evidencii Úradu práce dlhšie ako 3 mesiace a zároveň máte podnikateľského ducha, môžete získať príspevok vo výške od 2 416,16 Eur* (72 789 Sk) na rozbehnutie vášho podnikania. Výška príspevku je rôzna podľa krajov. Teda aj viac ako 3300 €!

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je poskytovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle §49 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Pre koho je príspevok od štátu určený?

Príspevok je určený pre uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace.

Kedy môže byť príspevok na štart podnikania od štátu poskytnutý?

Príspevok môže byť poskytnutý ak predložíte na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v ktorého územnom obvode začnete prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť písomnú žiadosť o tento druh finančného príspevku, predložíte podnikateľský zámer s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a kópiu oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (až po skompletizovaní žiadosti o príspevok podľa §49 a po dohode s pracovníkom ESF), absolvujete prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, splníte podmienky stanovené schémou pomoci „de minimis – schéma na podporu rozvoja samostatnej zárobkovej činnosti a mikro, malých a stredných podnikov“, uzatvoríte s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohodu o poskytnutí príspevku, začnete prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, ktorú budete prevádzkovať alebo vykonávať nepretržite po dobu 2 rokov.

Žiadosť môžete doručiť písomne poštou alebo osobne na úrad práce, v pôsobnosti ktorého budete vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. Žiadosť treba podať na predpísanom tlačive, ktoré možno získať na úradoch práce. K žiadosti je potrebné doložiť aj kópiu oprávnenia na vykonávanie a lebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti – podrobné informácie poskytne váš živnostenský úrad.

Podmienky na poskytnutie príspevku od štátu

Musíte byť evidovaný na úrade práce najmenej štyri mesiace. Musíte absolvovať prípravu na začatie podnikania, ktorú zabezpečuje úrad práce. Budete musieť vykonávať vašu podnikateľskú činnosť nepretržite najmenej dva roky (v prípade, že túto podmienku nesplníte, budete musieť príspevok vrátiť).

Od čoho závisí výška príspevku od štátu ?

Výška príspevku závisí od nasledujúcich faktorov:

  • od regiónu
  • či patríte k skupine znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (podľa zákona o zamestnanosti nezamestnaní nad 50 rokov patria k znevýhodneným uchádzačom o prácu),
  • od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti vo vašom okrese.

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť. Ak spĺňate hore uvedené podmienky a máte záujem o poskytnutie príspevku, tak potom sa choďte informovať na váš živnostenský úrad. Tu nájdete zoznam živnostenských úradov podľa krajov.

Zdroje:

  • www.uspesne-podnikanie.sk
  • www.ako-podnikat.sk
Kde nás nájdete
Odkazy
Sme na Facebooku
css.php