Čo je SEO – optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače je súborom techník, ktoré sa postarajú o to a umožnia, aby sa vaše web stránky zobrazovali vo vyhľadávačoch popredných miestach výsledkov vyhľadávania. To všetko je možné bez použitia platenej reklamnej kampane. Ide o dlhodobý proces, ktorý sa postará o to, aby ste v konečnom dôsledku získali viac návštevníkov a viac zákazníkov. Všetci veľmi dobre vieme, že “byť na internete” nestačí. Potrebné je “byť na internete viditeľným”.

Ako optimalizácia – SEO – funguje ?

Vyhľadávače nezobrazujú weby a e-shopy do výsledkov vyhľadávania náhodne. Cieľom každého kvalitného vyhľadávača je ponúknuť svojmu užívateľovi najrelevantnejšie stránky. Aj Google posudzujú dôležitosť webov. To ako je stránka relevantná vzhľadom na slová, ktoré užívateľ hľadá. Výsledkom vyhľadávania je zoznam stránok, ktoré sú zoradené podľa dôležitosti. A to podľa dôležitosti pre iné stránky a podľa  kľúčových slov, ktorými sa daný web vyznačuje.

Optimalizácia všeobecnej dôležitosti stránky

Hodnotená stránka je tým všeobecne významnejšia, čím viac stránok na ňu odkazuje. A platí, že odkazy z významných stránok vážia viac ako odkazy zo stránok, na ktoré takmer nikto neodkazuje. Optimalizácia web stránok v tomto smere znamená zabezpečiť, aby na váš web odkazovalo čo najviac významných stránok.

Optimalizácia špecifickej dôležitosti

Vyhľadávače vytvárajú svoju databázu stránok, z ktorej vyberajú stránky do výsledkov vyhľadávania pomocou robotov. Tie automaticky prehľadávajú internet a kopírujú získané informácie do databázy. Preto je dôležité nasledovné :

 • mať web, ktorý dokážu roboti prečítať
 • mať web, ktorý obsahuje relevantné slová na správnych miestach
 • mať web, ktorý je pravidelne aktualizovaný

Vložte svoj e-mail, alebo telefónne číslo, ak máte záujem vedieť, ako vám môže pomôcť optimalizácia pre vyhľadávače

Vložte svoj e-mail, alebo telefónny kontakt, zodpovieme na vaše otázky !

Hlavný prínos SEO – optimalizácie pre vyhľadávače

Optimalizácia prináša návštevníkov. Je to preto, lebo návštevníkom vyhľadávačov sú ponúknuté optimalizované stránky na prvých miestach. Zamyslite sa – na ktoré stránky najviac klikáte ? Na tie, ktoré sú na prvej strane, na druhej, alebo na tretej ? Optimalizácia web stránok preto v prvom rade zabezpečí viditeľnosť na prvých pozíciách vo vyhľadávačoch. V druhom rade – návštevníci vášho webu, ktorá prišli z vyhľadávačov sú mimoriade atraktívnou cieľovou skupinou. Prečo ? Pretože k vám prišli, keď hľadali slová relevantné vášmu podnikaniu.

Ak u vás nájdu čo hľadali, je veľmi pravdepodobné,  že ich premeníte na zákazníkov. V konečnom dôsledku sa optimalizácia pre vyhľadávače môže stať tým, čo vám bez platenej reklamy prinesie stále viac a viac relevantných návštevníkov.

Fakty o SEO – optimalizácii web stránok

Optimalizácia – SEO – nie je zázrak a ak vám niekto tvrdí, že je, tak vás klame. Optimalizácia môže zabezpečiť prílev návštevníkov bez reklamy a môže sa zdať, že je zadarmo. Ale nie je tomu tak. Do nákladov za optimalizovanie webu treba započítať :

 • náklady na realizáciu a udržiavanie výsledkov
 • poradenstvo a konzultácie človeka, ktorý vykonáva optimalizovanie

Mýtusy o optimalizovaní web stránok pre vyhľadávače

 • prvé pozície na všetky slová, ktoré súvisia s vaším webom
 • Fakt : bez ohľadu na to, ako výnimočne je web optimalizovaný, nikdy nie je možné dostať ho na prvé pozície na všetky kľúčové slová
 • Garancia pozícií vo vyhľadávačoch
 • Fakt: praktická nemožnosť garancií výsledkov, pretože vyhľadávače menia svoje algoritmy
 • Garancia pozícií navždy
 • Fakt: nie je možné garantovať pozície a trvácnosť SEO z dôvodov meniacich sa algoritmov vyhľadávačov, ale aj konkurencie. Aj tá používa metódy optimalizácie
 • Garancia pozícií pre všetkých
 • Fakt:vyhľadávače ponúkajú personalizované výsledky vyhľadávania, preto sa každému môže zobraziť iná skupina výsledkov. Inak vyzerá stránka s výsledkami vyhľadávania v Prahe, inak v Bratislave, inak v Trenčíne, inak v Prievidzi.

SEO – Optimalizácia pre vyhľadávače a výsledky

Následkom hore uvedených faktov nevyhnutne dochádza k fluktuácii výsledkov. Preto sa snažíme o to, aby sme klientovi odporučili dlhodobé služby optimalizácie – aspoň po dobu pol roka. Dobré SEO je postavené na dlhodobej stratégii a úspechu viacerých fráz a kľúčových slov. Nie je cieľom uspieť na jeden vyhľadávací termín, ale na čo najviac, ktoré majú vzťah k vášmu podnikaniu.

Vložte svoj e-mail, alebo telefónny kontakt, zodpovieme na vaše otázky !

Mohli by vás zaujímať tiež služby

[collapse id=”collapse_30″] [citem title=”Zvýšenie pozícií vo vyhľadávačoch – Google” id=”citem_92″ parent=”collapse_30″] [symple_button color=”blue” url=”http://plamenia.com/poradenstvo-priprava-a-strategia-reklamy-online/kontinualne-zvysovanie-pozicii-vo-vyhladavaci-google/” title=”Viac informácií” target=”self” border_radius=””]Viac informácií[/symple_button] [/citem] [citem title=”Nastavenie a správa Google Adwords kampaní” id=”citem_53″ parent=”collapse_30″][symple_button color=”blue” url=”http://plamenia.com/poradenstvo-priprava-a-strategia-reklamy-online/nastavenie-a-sprava-google-adwords-kampani/” title=”Viac informácií” target=”self” border_radius=””]Viac informácií[/symple_button] [/citem] [citem title=”SEO audit” id=”citem_52″ parent=”collapse_30″] [symple_button color=”blue” url=”http://plamenia.com/poradenstvo-priprava-a-strategia-reklamy-online/seo-audit/” title=”Viac informácií” target=”self” border_radius=””]Viac informácií[/symple_button] [/citem] [/collapse]
Kde nás nájdete
Odkazy
Sme na Facebooku
css.php