Pre lokálnu bratislavskú stavebnú firmu sme realizovali webovskú prezentáciu s dôrazom na responzívny design a získavanie návštevníkov hlavne prostredníctvom Google vyhľadávača. Hlavným vieľom bolo postupne eliminovať potrebu platenej reklamy a získavať lokálnych zákazníkov na relevantné slovné spojenia s predmetom podnikania spoločnosti. Vyhotovoli sme webstránku, pripravili texty, optimalizovali sme web pre vyhľadávače, zabezpečili kvalitné spätné odkazy. Rovnako tak sme pre web zabezpečili autoritatívnosť pomocou Google nástrojov. Výsledkom je 567% rast návštev z vyhľadávačov oproti pôvodnému stavu a neustále rastie.

1. Východiskový stav

Platená návštvenosť dosahovala hodnoty 20 až 30 denne. To všetko pri rozpočte 3-5€ denne, čo predstavuje mesačné náklady vo výške 90 až 150€. Ako vidno z grafu, dňa 8. augusta došlo k zastaveniu získavania návštev z plateného Adwrods.

Naproti tomu návštevnosť s vyhľadávačov bola v tom období len niečo na úrovni cez 10 denne. Začali sa však objavovať prvé úspechy optimalizácie.

2. Výsledok

Kontinuálne zvyšovanie rastu návštev z vyhľadávačov. Momentálny stav je taký, že len organická návštevnosť dosahuje takú mieru, ako v minulosti dosahoval web sumárne za platenú návštevnosť, sprostredkovanú návštevnosť a návštevnosť z vyhľadávačov. Aktuálny stav 19.2.2014 – týdňová návštevnosť sa šplhá k hranici 1000 návštevníkov.

chytrostav-20.2-2015

Dôležitou časťou SEO – optimalizácie pre vyhľadávače, je nielen rast návštevnosti, ale aj sprievodný rast pozícií vo výsledkoch vyhľadávania. A to nie na ľubovoľné slovné spojenia, alebo kľúčové slová, ale priamo na tie, ktoré definujú podnikanie klienta. Práve preto dávame do pozornosti tabuľku, ktorá udáva, čo je výsledkom SEO – rast pozícií, rast miery prekliku, rast návštevnosti webu a samozrejme aj prírastok ďalších a ďalších kľúčových slov, ktoré získavajú návštevnosť.

A čo je pre klienta tiež dôležité je to, odkiaľ pochádzajú jeho návštevníci. Keďze ide o bratislavskú firmu, reálne očakáva návštevu hlavne z Bratislavy. Pozrite sa na obrázok.

Máte záujem o podobné riešenie, alebo cenovú ponuku? Pošlite nám telefón alebo e-mail.

 

Chcem vidieť ďalšie prípadové štúdie

Kde nás nájdete
Odkazy
Sme na Facebooku
css.php